» Condiţii de acordare a garanţiei

   Toate produsele comercializate prin intermediul magazinului online IT&C www.calcnet.ro beneficiază de condiţii de garanţie în conformitate cu legislaţia în vigoare (O.G. 21/1992, Legea 449/2003, O.G. 174/2008) și cu politicile comerciale proprii ale producătorilor.

   Toate produsele sunt noi, în ambalajele originale şi sunt achiziţionate de către CalcNet numai pe canale autorizate de către fiecare producător în parte.

   La livrare, fiecare produs este însoţit de un Certificat de garanţie. Acesta poate fi emis direct de către producător (sau reprezentantul lui din România) în cazul în care acesta are disponibilă o reţea naţională sau internaţională de service, fie de către CalcNet. Termenul de garanţie este cel înscris în Certificatul de garanţie.

    Ȋn cazul certificatelor de garanţie emise de producător, produsul reclamat defect în perioada de garanţie va fi prezentat direct, în condiţiile și ȋn conformitate cu procedurile specificate în certificat, unuia dintre centrele de service menţionate în certificat. Centrul de service respectiv va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.

    Ȋn cazul certificatelor de garanţie emise de CalcNet, produsul reclamat defect în perioada de garanţie va fi prezentat, în condiţiile specificate în certificat, fie direct la Centrul de service CalcNet fie va fi expediat către Centrul de service CalcNet la adresa prezentata în secţiunea Contact. Plata transportului pentru produsele aflate în perioada de garanţie si expediate pentru soluţionarea defectelor care fac obiectul garanţiei revine în exclusivitate CalcNet.

    La soluţionarea garanţiei, este necesară, pe lȋngă prezentarea produsului defect cu toate elementele de identificare si sigiliile furnizorului intacte (numărul seriei și ambalaj) și a accesoriilor cu care a fost livrat (inclusiv cu documentaţia tehnică care a însoţit produsul) dar și a facturii fiscale în copie, a certificatului de garanţie în original și de descrierea completă a defectului (disfuncționalității) reclamat(e).

    Ȋn situaţia în care produsul reclamat defect în perioada de garanţie ajunge neînsoţit de documentele solicitate mai sus, este posibilă returnarea acestuia fără a se soluţiona garanţia. De asemenea, CalcNet nu ȋși asuma nici o responsabilitate pentru produsele deteriorate în timpul transportului de la client la Centrul de service CalcNet ca urmare a unei ambalări necorespunzătoare.

    Diagnosticarea produsului de către personalul CalcNet se face în cel mult 24 de ore de la recepţia produsului defect în Centrul de service CalcNet. Ȋn cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la recepţie, Centrul de service CalcNet se obligă să comunice beneficiarului diagnosticul, măsura reparatorie (depanarea produsului, înlocuirea parţială/integrală sau returnarea contravalorii produsului in situaţia limită a inexistenței altei soluţii) care va fi aplicată și estimarea termenului la care produsul va fi readus în stare de funcţionare.

    Timpul de nefuncţionare prelungeşte ȋn mod corespunzător termenul de garanţie. Acest interval se consideră din momentul preluării produsului ȋn Centrul de service CalcNet și pȋnă la aducerea lui ȋn stare de funcţionare normală și predarea efectivă către beneficiar.

    Nu fac obiectul garanţiei produsele care:

    - prezintă defecte fizice precum lovituri, ciobiri, crăpături,

    - au sigiliile sau etichetele de garanţie deteriorate, îndepărtate sau modificate

    - au fost supuse utilizării in condiţii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, variaţii mari de temperatura și/sau presiune, şocuri mecanice și/sau plastice, condiţii de umiditate extreme, praf, noxe, contactul cu substanţe chimice sau foc, etc.),

    - au fost alimentate de la prize fără ȋmpămȋntare,

    - au făcut obiectul pătrunderii de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul lor sau au suferit intervenţia unor animale sau insecte,

    - au fost supuse la conectarea sau deconectarea unor componente sau parţi ale acestora în timpul funcţionarii lor,

    - au făcut obiectul unor setări/instalări incorecte ale parametrilor de funcţionare sau s-a forţat depăşirea valorilor normale de utilizare,

    - au fost virusate, li s-a rescris incorect BIOS-ul sau au făcut obiectul utilizării de programe de instalare sau de drivere neautorizate de către producător,

    - independent funcţionează normal dar sȋnt incompatibile cu alte componente sau subansamble ale beneficiarului,

    - nu au fost utilizate cu consumabile originale OEM sau, în general, cu consumabilele recomandate de producător.

    De asemenea, nu fac obiectul garanţiei consumabilele (cartuşe de cerneala sau toner, unităţi de cilindru, benzi tuşate, etc.) livrate odată cu produsul comercializat. 

    CalcNet nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produselor livrate, pentru pierderea informaţiilor, de orice natură, ale beneficiarului sau pentru oricare alt prejudiciu pe care beneficiarul l-ar putea suferi ca urmare  a defectării produsului achiziţionat, singura obligaţie fiind cea de a repara sau înlocui produsul defect (sau părţi ale acestuia). Prin urmare, ne permitem să insistăm asupra necesităţii salvării periodice a tuturor datelor susceptibile de a fi pierdute prin apariţia unor defecţiuni ale echipamentului.

    Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta şi prin: Pagina contact