» Politica de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de către CalcNet SRL numai in scopul pentru care au fost introduse (lansarea comenzilor) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Informaţiile din formularul de comanda ne sunt necesare pentru a confirma comenzile, a face livrarea produselor comandate, a anunţa promoţiile în curs, etc. și ȋn nici o situaţie nu vor fi furnizate unei terţe parţi.

 

Ȋn conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, CalcNet SRL administrează, in condiţii de siguranţa maxima si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dvs., un membru al familiei Dvs. sau o alta persoana.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vǎ adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sǎ vǎ opuneţi prelucrării datelor personale care vǎ privesc şi sǎ solicitaţi ştergerea datelor.